Generalforsamling

Borettslaget avholdt generalforsamling 2020 digitalt via Zoom den 10.06., hvor nytt styre ble oppnevnt:

 

Styreleder: Mikal Jacob Hole (fortsetter)

Styremedlem: Steffen Berge (fortsetter)

Styremedlem: Henrik Kjær Ugland (ny)

Vara: Line Arnessen (fortsetter)

Vara: Espen Eide (fortsetter)

 

Minner om at styret kan nås på e-post: post@jbg78.no eller telefonnummer: 913 90 154 (Mikal J Hole)

 

God sommer