Oppstart av Internett og TV fra HomeNet

Internett og TV-tjenester fra HomeNet starter opp 01.01.2018 i vårt borettslag.

I forbindelse med oppstart av HomeNet opphører vår kollektive TV-avtale med Get, og erstattes med en valgfri TV-pakke fra HomeNet. TV-pakke velges og bekostes av hver enkelt beboer, mens Internett-signaler er inkludert i husleien til alle leiligheter samt våre to næringslokaler.

Brev fra HomeNet om installasjontidspunkt og valg av TV-kanaler blir sendt ut mellom 13 og 14. november til hver enkelt leilighet.

De fleste beboerne har i dag individuell Internett-avtale med Get eller andre leverandører. 

Det er nå på tide å si opp avtalen du har med din nåværende Internett-leverandør.

Ta kontakt med Get (eller den leverandøren du har) og si opp avtalen slik at tjenesten opphører ved utgangen av 2017.

Det legges opp til at eksisterende ledningsnett for TV/Internett fjernes internt i hver leilighet og erstattes med fiberkabel fra HomeNet.

Ta kontakt med styreleder eller send e-post til styret på post@jbg78.no dersom du har spørsmål om TV- og Internett.