Ordensregler

Innledning

Borettslaget jens Bjelkes gate er beboernes eiendom. Det er altså de som i felleskap eier leilighetene og som i fellesskap er økonomisk ansvarlig for at eiendommmen er i første klasses stand. Alle utgifter må dekkes av husleiene. Det er også beboerne som må skape de forhold som sikrer deg orden, ro og trygghet i hjemmet og heve borettslagets og strøkets anseelse. For å oppnå dette, og for å skape de best mulige forhold mellom beboerne, samt sørge for å holde den høyest mulige forhold mellom beboerne,  samt for å holde den høyest mulige sosiale standard, med minst mulige utgifter, har en i husordenden gitt enkle regler, som det er i beboernes interesse å overholde. Husordenen gjelder som en del av leiekontrakten. Mulige meldinger fra styret må rundskriv eller oppslag, gjelder som tillegg til husordenen. 

Meldinger (klager) til styret skal være skriftlige.

Alminnelige ordensregler

Leilighetene må ikke brukes slk at den sjenerer andre leieboere. Alle utgangsdører, kjeller- og loftsdører skal alltid være låst. Smelling av dører bør unngås. Vinduer i oppgavene skal være lukket og kun åpnes for lufting eller rengjøring. Barnesikringen skal være påsatt. Takluker må lukkes etter lufting. Vinduer må ikke brukes til lufting av tøy eller sengeklær. Risting av tøy, sengeklær eller tepper fra vinduer og verandaer er forbudt.

Barnevogner, sykler, møbler o.l. må ikke settes i oppgangene eller ute på loftet. Sykler settes i sykkelstativene i bakgården. På grunn av brannfare er det ikke tilllatt å sette løsøre ute på loftet. Dører fra leilighetene må settes inn i loftsboden.

Lek i kjeller, loft eller trappoppganger er ikke tillatt. Flaggstanger, antenner, markiser, utvendige persienner, skilter o.l. kan bare settes opp etter godkjenning av styret. Vern om uteareal og beplantninger. Kast ikke mat ut av vinduer til fuglene, det trekker rotter, mus og duer til eiendommen.

Tørking av tøy og banking av tepper o.l. i bakgården er ikke tillatt på søn- og helligdager.

Påsé at lamper i trappeoppganger, fellesrom og ute ikke lyser undeøvendig. Husk husleie. Den fremtidige husleie er for en del avhengig av hvordan du og dine behandler den felles eiendom/bygning, redskap og beplantning.

Fellesrom

Fellesrom i kjeller kan benyttes til snekring, maling etc. Husk at rommet må forklates i den stand du selv ønsker å finne det.

Takterassen ryddes etter bruk: stoler og parasoll settes inn på loftet etter bruk.

Ro i leilighetene

Det skal være ro i leilighetene og oppgangene fra 2300 til kl. 0700. Høylytt musikk, sang, bruk av drill og banking etc. er ikke tillatt etter kl. 2100 og før kl. 0800 på hverdager, lørdager skal det være stille etter kl. 1700, søn- og helligdager skal det være stille. TV, radio, stereoanlegg etc. må ikke setes så høyt at det sjenerer naboene.

Renhold og søppel

Trappevask, vask av vinduer i trappoppganger og inngangsdører utføres av beboerne på omgang. Boning av av trapper utføres etter behov. Se forøvrig oppslagstavle.

Leieboerne må sørge for vask av loftsboden og utenfor sin loftsbod, slik at hele loftet blir vasket. Ved fraflytting av leiligheten er utflytter ansvarlig for renhold inntil ny eier overtar leiligheten. Det samme gjelder for boder på loft og i kjeller.

All søppel skal være pakket inn, plastposer skal knyttes igjen så ikke løs søppel blir liggende igjen i kassene. Pappesker skal river opp og kastes ned i kassene. Søppelposer skal ikke stå utenfor leilighetene i oppgangene

Bad og WC

Det må ikke kastes uvedkommende ting i klossetet og kun brukes toalettpapir. La aldri en kran stå åpen når et rom forlates. Unngå sjenerende sus i rørene, skru aldri en kran helt opp. Husk minst mulig tapping av vann om natten.

Endringer på bad, som installasjon av badekar, dusjkabinett, klosettskål, vask e.l. må utgjøres fagmessig. Andelseierne står ansvarlig for eventuelle skader på naboleiligheter eller bygget, hvis skaden skyldes ufagmessig arbeide.

Dyrehold

Styret kan gi tillatelse til å holde hund eller katt.

Framleie

Frameleitillatelse eller avslag må gis overenstemmelse med borettslagslovens bestemmelser, og etter styrets godkjennelse. Andelseieren er ansvarlig for de skader og ulemper som eventuell fremleietaker påfører borettslaget.